S čím Vám môžem pomôcť


Ťažkosti, s ktorými sa na mňa môžete obrátiť sú:

  • znížené sebavedomie, pocit nedostatočnej vlastnej sebahodnoty, nadmerná sebakritika, vtieravé myšlienky, podceňovanie sa,
  • neistota spojená so zmenami v pracovnej oblasti (strata koncentrácie, motivácie, neuspokojivosť vrámci pracovného kolektívu), strata iniciatívy, kreativity,
  • rodinné, alebo párové ťažkosti (hádky, nedorozumenia, vzájomný nesúlad), zmeny súvisiace so stratou blízkej osoby, narodenie dieťaťa, rozvod,
  • problémy spojené s nadväzovaním nových vzťahov a sexuálnej oblasty, problémy s intimitou, neuspokojivé medziľudské vzťahy,
  • strata zmyslu života, motivácie a chuti k čomukoľvek, hľadanie vlastnej identity,
  • depresívne a úzkostné ladenie, dlhodobý negativizmus, panické ataky a fóbie,
  • poruchy príjmu potravy (anorexia, bulímia, záchvatovité prejedanie)
  • alebo s čímkoľvek čo vás trápi, ťaží a spôsobuje vnútornú nepohodu.